Tietoa meistä

DSO-Service Oy on restaurointiin erikoistunut rakennusalan yritys joka aloitti toimintansa vuonna 2012. Restaurointi tarkoittaa esineen, rakennuksen tai muun vastaavan kohteen saattamista alkuperäistä muistuttavaan kuntoon. Entisöinnissä pyritään käyttämään alkuperäisiä materiaaleja ja työmenetelmiä. Mikäli tämä ei ole mahdollista esim. rakenteiden huonosta kunnosta johtuen, tarvittavat uudet rakenteet ja rakennusosat sulautetaan mahdollisimman hyvin vanhaan, sillä tyyliin sopimattomat korjaukset ja lisäykset voivat turmella rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa.

Restaurointi antaa tekijälleen mahdollisuuden oppia tuntemaan historiaa ja kulttuuria.

Itse rakennus ja tapa millä se on rakennettu, kertoo tekijästä paljon. Saman aikakauden ja jopa samassa kylässä sijaitsevat talot ovat kaikki rakennusratkaisuiltaan erilaisia, johtuen juuri rakentajasta. Jokaisella oli oma tapansa ja tyylinsä, ns. käsiala rakentaa. Restauroinnissa pitää rekonstruoida alkuperäisten rakentajien ajatusmaailma , löytää sama mielen polku, jotta voimme jäljitellä heidän työtään. Tämä mahdollistaa myös jatkuvan oppimisen, sillä jokainen projekti on erilainen ja uniikki.

Meille on tärkeää tietää paikan tarina ennen projektin aloitusta. Siksi teemme aina mahdollisimman perusteellisen taustatutkimuksen. Milloin ja miksi rakennus on alunperin rakennettu ? Kuka rakennuksessa on asunut / työskennellyt ? Mitä eri käyttötarkoituksia rakennuksella on vuosien saatossa ollut ? Mitkä ovat rakennuksen erityispiirteet?

Miksi valita DSO-Service Oy?

Luotettavuus

  • Meiltä saat aina realistisen aika-ja hinta-arvion projektista. Mainittakoon, ettemme ole kertaakaan myöhästyneet aika-arviosta!
  • Hinta-arviossa pysytään ilman yllättäviä piilokuluja.
  • Mikäli projektin edetessä eteen tulisi ennalta-arvaamattomia yllätyksiä jotka vaikuttavat arvioihin, tiedoitamme asiakasta näistä ensin ja keskustelemme ratkaisuista yhdessä.

Työturvallisuus

  • Noudatamme aina säädöksiä ja määräyksiä tarkasti ja pidämme huolen, että vakuutukset ovat ajantasalla. Tämä on molemminpuolinen etu sekä meille että asiakkaalle.

Kommunikointi

  • Asiakas pidetään koko projektin ajan ajantasalla, informoimme säännöllisesti projektin etenemisestä.
  • Olemme aina tavoitettavissa mikäli kysymyksiä tulee ja keskustelemme mielellämme niistä yhdessä asiakkaiden kanssa.
  • Hyvä, molemminpuolinen kommunikointi ja yhteistyö on avainasemassa onnistuneessa projektissa ja johtaa aina parhaaseen lopputulokseen.